Politisk kamp om lovliggørelse af cannabis
Cannabisolie

Skal cannabis fortsat være ulovligt i Danmark, eller skal det frigives til privat og personligt brug? Hvilke fordele og ulemper er der ved fri hash, er det farligt eller gavnligt? Og er det et brugbart våben i kampen med bandekriminalitet at fjerne den betydelige del af deres forretning, som også er en af de ting, som banderne slås om, fordi der er så mange penge at tjene ved hashsalg?

Partierne i Folketinget er meget uenige om frigivelsen af hash, og det har de været længe. Dog ser det ud til, at der over de senere år er kommet flere stemmer for. I dag er det sådan, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative og venstre er imod en legalisering af hash, mens de øvrige partier, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF er for.

Frigivelsen af hash har givet anledning til store diskussioner i Folketinget, og det handler om, at også eksperterne er uenige om, hvad følgerne af frigivelsen vil være. Nogle mener, at der er positive konsekvenser ved, at det ikke længere vil være kriminelt, mens andre mener, at det vil føre til et stigende forbrug og derfor også til større sociale problemer blandt de unge.

Argumenter for at gøre cannabis lovligt

Der er nogle, der mener, at en legalisering af cannabis vil føre til et øget forbrug, men en del eksperter mener ikke, at forbuddet har nogen indflydelse på de unges forbrug, fordi det i Danmark allerede er noget, der er acceptabelt blandt de unge. Faktisk viser en undersøgelse fra den amerikanske stat Colorado, som legaliserede cannabis i 2014, at andelen af teenagere, der har brugt cannabis inden for den seneste måned er faldet siden legaliseringen.

Markedet for cannabis er en indbringende forretning, og politiet vurderer, at der omsættes for et sted mellem en halv og en hel milliard kroner på Christianias Pusher Street hvert år, og det er et marked, der bliver styret af kriminelle bander. Derfor er et af de helt væsentlige argumenter for at legalisere hashhandlen, at staten kunne overtage markedet, så man på én gang kunne få en god indtægtskilde og tage den indtjening væk fra banderne og på den måde svække dem, og måske også give dem mindre at slås om indbyrdes.

Uheldige følger af et forbud mod cannabis

Forskere fra Center for Rusmiddelforskning mener, at de under, der er socialt udsatte har en øget risiko for at ende i misbrug, uanset om hash er lovligt eller ej, og at kriminaliseringen af det kun forværrer deres situation, fordi vi ikke lykkes med at forebygge, og så oven i købet gør dem kriminelle og straffer dem, når de er havnet i et misbrug.

Flere eksperter er enige i, at et forbud snarere forværrer end forebygger sociale problemer med rygning af cannabis, fordi det har nogle sociale konsekvenser for dem, der bruger et rusmiddel, der er forbudt. Så forsøger man at holdet forbruget skjult, og man havner i fællesskaber, der fremmer det problematiske overforbrug.

Hvor farligt kan man sige cannabis er?

En af de tungeste argumenter mod frigivelsen af hash er, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at ryge eller indtage hash.

En rapport udarbejdet af Vidensråd for Forebyggelse har dokumenteret, at hvis man indtager eller ryger hash hyppigt som ung, så vil man senere have en dobbelt så stor risiko for at udvikle psykiske lidelser, end hvis man ikke har brugt hash. Hvert år bliver omkring 300 danskere indlagt med såkaldte hashpsykoser.

Når man er ung, kan regelmæssig til hyppig brug af hash have alvorlige konsekvenser for blandet andet deres indlæringsevne. Blandt hashrygerne er der mange flere, som har problemer i skolen, og som ikke gennemfører en uddannelse.

Skriv et svar